ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 - 40889 પોસ્ટમેન, મેઈલગાર્ડ, MTS અને અન્ય જગ્યા માટે પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી માટે ઑનલાઇન અરજી કરો

 ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 - પોસ્ટ વિભાગ, સંચાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર એ 40889 GDS, બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM) અને આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) ની નોકરીઓ માટે નવીનતમ જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો 27 જાન્યુઆરી, 2023 થી શરૂ થતા ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ઓનલાઈન વેબ પોર્ટલ indiapostgdsonline.gov.in પર ઈન્ડિયા પોસ્ટની ખાલી જગ્યા 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 થી સંબંધિત તમામ માહિતી નીચે આપવામાં આવી છે.

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી હાઇલાઇટ

 • વિભાગનું નામ: ભારત ટપાલ વિભાગ
 • પોસ્ટનું નામ: GDS / BPM / ABPM
 • ખાલી જગ્યાઓ: 40889
 • જોબ સ્થળ: ઓલ ઈન્ડિયા
 • અરજી કરવાની રીતઃ ઓનલાઈન
 • સત્તાવાર વેબસાઇટ: indiapostgdsonline.gov.in

પોસ્ટનું નામ:

 • ગ્રામીણ ડાક સેવક
 • શાખા પોસ્ટ માસ્તર
 • મદદનીશ શાખા પોસ્ટ માસ્તર

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: 40889 

શૈક્ષણિક લાયકાત :

 • ધોરણ 10 પાસ

અરજી ફી :

GEN/OBC/EWS : રૂપિયા 100/-
SC/ST/PwD : રૂપિયા 0/-

ચુકવણી પદ્ધતિ: ઓનલાઇન

ઉંમર મર્યાદા:

 • ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ
 • મહત્તમ ઉંમર: 40 વર્ષ

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

ભારત પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2023 ની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:

 • 10મા ધોરણના ગુણના આધારે ઉમેદવારોની શોર્ટલિસ્ટિંગ
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS જોબ્સ 2023 માટે અરજી કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો

 • ઈન્ડિયા પોસ્ટ જીડીએસ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન 2023માંથી યોગ્યતા તપાસો
 • નીચે આપેલ Apply Online Link પર ક્લિક કરો અથવા indiapostgdsonline.gov.in વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 • અરજી ફોર્મ ભરો
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • ફી ચૂકવો
 • અરજીપત્રકની પ્રિન્ટ કાઢો

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન અરજી માટે અહીં ક્લિક કરો

સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 27-01-2023
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 17-02-2023

 

Post a Comment

0 Comments